Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Βασικός στόχος

Το τεχνικό γραφείο μας ιδρύθηκε το 2004 από τον  Αντώνη Υψηλάντη στο κέντρο της Έδεσσας, παρέχοντας υπηρεσίες Πολιτικού Μηχανικού με βασικό στόχο την κατασκευή , την μελέτη και την επίβλεψη κτηρίων.

Βασικός στόχος του τεχνικού μας γραφείου είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, οι κατασκευές μας να ξεχωρίζουν για την ασφάλεια,  την ποιότητα, την αισθητική, την άμεση ολοκλήρωση και τις καλύτερες τιμές. 

Ολοκλήρωση και προσιτές λύσεις στις αδειοδοτικές διαδικασίες ιδιωτών και επιχειρήσεων, στη μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων.

Προτεραιότητα μας η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η εκμετάλλευση φυσικών πόρων.

Συνέπεια

Είμαστε συνεπείς απέναντι στους πελάτες, τους συνεργάτες, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και όποιον συναλλάσσεται μαζί μας.

Συνεχής βελτίωση

Βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας, από την παραγωγή εώς τις υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση.

Αξία για τον πελάτη

Είναι βασικό για εμάς να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες αυτές.