Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Μελέτη Έκδοσης Οικοδομικής Άδειας

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη μελέτη για την έκδοση οικοδομικών αδειών που αφορά κτιριακό έργο, όπως επίσης και την εφαρμογή της στην πράξη. Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας λόγω της μεγάλης γραφειοκρατίας και της ανομοιομορφίας ανά πολεοδομικό τομέα καθώς και η συνεχής βελτίωση των κατασκευών από πλευράς λειτουργικότητας, στατικής επάρκειας, αντισεισμικής ασφάλειας και αισθητικής, αποτελούν εναύσματα που μας προτρέπουν με ενθουσιασμό να ενημερωνόμαστε πάντα για τις τελευταίες εξελίξεις στους κανονισμούς και να λαμβάνουμε μέρος σε ημερίδες και συνέδρια. Με τη συνεχή κατάρτιση του γραφείου μας και τη διαρκή παρακολούθηση της πορείας του φακέλου του έργου, υπερβαίνουμε τα εμπόδια και εξασφαλίζουμε στα χαμηλότερα επίπεδα τους δύο βασικότερους παράγοντες, το κόστος και ο χρόνος.

 Οι περιπτώσεις που απαιτείται άδεια δόμησης είναι οι εξής:

 • -Κατεδάφιση κατασκευών. Εξαιρούνται οι κατεδαφίσεις λόγω επικινδυνότητας και οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων, οι οποίες γίνονται με πιο συνοπτικές διαδικασίες.
 • -Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες των συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων, με σκοπό τη δόμηση.
 • -Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή κτιρίων και των παραρτημάτων τους.
 • -Κατασκευή πισίνας.
 • -Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τις διελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους.
 • -Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν περιλαμβάνονται στις διατάξεις για τις ΕΕΔΜΚ.
 • -Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών.
 • -Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή προσθήκη.

Προβαίνουμε στην:

 • -Δημιουργία, αρχιτεκτονικών προσχεδίων για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση του ακινήτου σας και φωτορεαλιστικής απεικόνισης του έργου για να έχετε πλήρη εικόνα του έργου. Υιοθετώντας τους κανόνες και τις νέες τάσεις της Αρχιτεκτονικής καταφέρνουμε να δημιουργήσουμε αισθητικά άψογα οικοδομήματα με υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας.
 • -Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος.
 • -Εκπόνηση τελικής αρχιτεκτονικής μελέτης (κατόψεις, διάγραμμα κάλυψης, όψεις, τομές κτλ.)
 • -Εκπόνηση Στατικής μελέτης κτίσματος. Αποτελεί το σημαντικότερο στοιχείο στην κατασκευή ενός οικοδομήματος και πρέπει να πληροί όλους τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πολεοδομικούς κανονισμούς. Μια προσεκτική και λεπτομερή στατική μελέτη μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα οικονομίας για το τελικό κόστος του έργου.
 • -Μηχανολογικές μελέτες.
 • -Εγκρίσεις από εφορία, αρχαιολογία, ΔΕΗ κτλ.
 • -Τελική έκδοση άδειας.

 

Το περιεχόμενο των μελετών που συνοδεύουν κάθε οικοδομική άδεια είναι η απαραίτητη και ελάχιστη βάση για την εξασφάλιση του επιπέδου, αισθητικής, ασφάλειας και λειτουργικότητας κάθε κτιρίου.

Η "οικοδομική άδεια" ή "άδεια δόμησης" είναι η απαραίτητη έγκριση από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για την εκτέλεση πάσης φύσης οικοδομικών εργασιών. Επομένως, είτε πρόκειται για την ανέγερση νέας οικοδομής, είτε για προσθήκη, είτε επισκευή / ενίσχυση υφιστάμενου κτιρίου, είτε αλλαγή χρήσης ενός χώρου σε μία άλλη χρήση (π.χ. από κατάστημα σε εστιατόριο ή καφετέρια κλπ.) είναι απαραίτητη η έκδοση οικοδομικής άδειας.

Το κόστος μιας οικοδομικής άδειας εξαρτάται από το είδος και το μέγεθος του κτιρίου, αλλά και τη φύση των προς εκτέλεση εργασιών.

Στόχος του γραφείου μας, η ειλικρινής προσέγγιση της άριστης ποιότητας της εκπόνησης των στατικών, αρχιτεκτονικών μελετών και της κατασκευής, καθώς και η απόλυτη συνέπεια απέναντι στον πελάτη.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για Άδεια Δόμησης κατοικίας 120 τ.μ. προσφέρουμε τη μοναδική τιμή των 6.000 € με την κατασκευή του έργου. Η επιπλέον χρέωση σε περίπτωση μη κατασκευής του έργου από την εταιρία μας είναι 1.500 €.


ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δώστε μας τα χαρακτηριστικά του έργου που σας ενδιαφέρει και θα σας στείλουμε την οικονομική μας προσφορά για το συνολικό κόστος της οικοδομικής άδειας.

Δικαιολογητικά Έγκρισης Δόμησης 

Δικαιολογητικά Άδειας Δόμησης