Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Το Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και κατατάσσεται σε μία από τις εννέα ενεργειακές κατηγορίες (από Α+ έως Η). Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

 

ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

 • Eκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κτιρίου ανά τελική χρήση (υπολογισμός ετήσιων καταναλώσεων ζεστού νερού χρήσης, υπολογισμός ετήσιων καταναλώσεων θέρμανσης-ψύξης, υπολογισμός απώλειας θερμότητας από κουφώματα, υπολογισμός εκπομπών επιβλαβών αερίων κτλ.).
 • Eνεργειακή κατάταξη κτιρίου.
 • Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ).
 • Σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

  Οι βελτιώσεις αφορούν:

  1. Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους

  2. Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Κουφωμάτων και Ενεργειακών Υαλοπινάκων

  3. Αναβάθμιση Θερμικών Συστημάτων (αντικατάσταση λέβητα & καυστήρα, μόνωση σωληνώσεων, αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων κ.α.)

  4. Παθητικά ηλιακά συστήματα

  5. Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού και ηλεκτρικές συσκευές

  6. Αξιοποίηση των δομικών στοιχείων του κτιρίου (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

 • Η έκδοση του ΠΕΑ απαιτείται για όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τμ, των βασικών χρήσεων (κατοικία μόνιμη και παραθεριστική, γραφεία, εμπορικές χρήσεις, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση, προσωρινή διαμονή, υγεία και κοινωνική πρόνοια, κλπ).
 • Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.
 • Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφα εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ
 • Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον».
 • Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων.

Το γραφείο μας διαθέτει την σχετική άδεια να εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με κωδικό Ενεργειακού Επιθεωρητή 1061 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α.