Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Οι υπηρεσίες μας

«Κτήριο Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης»

Το τεχνικό γραφείο μας είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου, και αναλαμβάνει το Σχεδιασμό και την Κατασκευή τόσο νέων, όσο και υφιστάμενων κτηρίων σύμφωνα με το πρότυπο του Παθητικού Κτηρίου.

 ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ

  1. Το σχεδιασμό ενός νέου Παθητικού κτηρίου,
  2. Τη διαδικασία έκδοσης Οικοδομικής Άδειας και μελέτης Παθητικού Κτηρίου,
  3. Την επιλογή των καταλληλότερων πιστοποιημένων υλικών.
  4. Την κατασκευή Παθητικού Κτηρίου μέχρι το πέρας των εργασιών.
  5. Την μετατροπή του υφιστάμενου κτηρίου σας σε Παθητικό.