Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Τακτοποιήσεις - Νομιμοποιήσεις

Το τεχνικό γραφείο Υψηλάντης Αντώνης αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει υποθέσεις που αφορούν την νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Με τον Ν.4495/17, δίνεται η δυνατότητα, στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας την απαλλαγή από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ή ακόμα και οριστικά για κάποιες κατηγορίες εξ΄ αυτών.

Οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων αφορούν τις ακόλουθες δύο περιπτώσεις:

Ημι-υπαίθριων χώρων Ν.3843/10.
Aυθαίρετων κατασκευών εντός & εκτός σχεδίου Ν.4014/11 ο οποίος κρίθηκε αντισυνταγματικός και αντικαταστάθηκε με τον & Ν.4178/13.

Σημαντική προϋπόθεση για την ένταξη του ακίνητου σας στη ρύθμιση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός του μέχρι την 28/07/2011 και να μη βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής.

ΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

Αν έχετε κατασκευάσει ακίνητο χωρίς οικοδομική άδεια.
Αν έχετε οποιαδήποτε υπέρβαση δόμησης, κάλυψης ή ύψους πάνω από το 2% των εγκεκριμένων σχεδίων πολεοδομίας.
Αν έχετε προχωρήσει σε κατασκευές (π.χ. αίθρια, κλειστούς χώρους στάθμευσης, αποθήκες, bbq, πισίνα κλπ) τα οποία δεν εμφανίζονται στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.
Αν έχετε προχωρήσει σε αλλαγή χρήσης του ακινήτου.
Αν έχετε ενοποιήσει ή διαχωρίσει διαμερίσματα σε σχέση με τα εμφαινόμενα στα εγκεκριμένα σχέδια πολεοδομίας.

ΟΦΕΛΗ

Για όλα τα ρυθμιζόμενα αυθαίρετα δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης, διατήρησης ή άλλες κυρώσεις κατεδάφισης (Τα ακίνητα με αυθαιρεσίες που δεν θα υπαχθούν στο Ν.4495/2017 θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα).
Θα μπορείτε να μεταβιβάσετε το ακίνητο, να το δωρίσετε στα παιδιά σας, να το καταθέσετε ως υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης για να πάρετε δάνειο.
Θα μπορείτε να συνδεθείτε με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ).
Θα μπορούν να γίνονται επισκευαστικές εργασίες, αρκεί να μην αυξάνουν τον κτιριακό όγκο του αυθαίρετου κτίσματος.

Ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στο τεχνικό μας γραφείο και εμείς προβαίνουμε στις εξής ενέργειες:

-Αυτοψία.
-Αποτύπωση χώρου.
-Σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α. ΄87 (όπου είναι απαραίτητο) .
-Στατικό οπτικό έλεγχο της κατασκευής προς νομιμοποίηση.
-Συγκέντρωση σχεδίων από πολεοδομία.

Στοιχεία που χρειάζονται:

Προσωπικά στοιχεία ιδιοκτήτη (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. κλπ.
Αντίγραφο Ε9 ιδιοκτήτη.
Εξουσιοδότηση προς Μηχανικό.
Ιδιωτικό συμφωνητικό με το Μηχανικό.
Υπεύθυνη δήλωση στοιχείων, αυθαιρεσίας και χρόνος ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.

Επίσης, αν είναι δυνατόν συγκεντρώστε κάθε τι που αφορά το ιστορικό του ακινήτου σας, την νομική του κατάσταση, την θέση του (όπως παλιά τοπογραφικά του οικοπέδου, τίτλους ιδιοκτησίας, φωτογραφίες, πληρωμένες εισφορές του ΙΚΑ).

Έτσι δημιουργείται ένας πλήρης φάκελος για το ακίνητο. Το τεχνικό μας γραφείο συντάσσει και υπογράφει με τον πελάτη συμφωνητικό ανάθεσης του αυθαιρέτου έναντι αμοιβής, το οποίο αποστέλλεται στην εφορία (υποχρεωτικό από το νόμο).

Εν συνεχεία, γίνεται υπολογισμός του προστίμου και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο σύστημα του Τ.Ε.Ε. (Α’ και Β’ φάση), ώστε να πληρώσει ο πελάτης τα πρόστιμα και το παράβολο.

Με την εξόφληση των αμοιβών του μηχανικού και των προστίμων, ο πελάτης παίρνει όλα τα έγγραφα νομιμοποίησης του αυθαιρέτου και ένα αντίγραφο φακέλου για το αυθαίρετο που τακτοποίησε.

Επικοινωνήστε μαζί μας ή ακόμα καλύτερα συναντήστε μας για μια εντελώς δωρεάν και χωρίς δέσμευση εξέταση των διαφόρων παραμέτρων του ακινήτου σας, τον υπολογισμό του προστίμου ρύθμισης και την διαδικασία ένταξης. Ελάτε να προετοιμάσουμε μαζί το τεχνικό και νομικό πλαίσιο που θα θωρακίσει και θα προστατεύσει την περιουσία σας με τον πλέον επαγγελματικό τρόπο στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.