Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»

19-03-2020

Το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον αφορά κτίρια που διαθέτουν οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο, βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης μικρότερη ή ίση των 2.100 €/τμ, χρησιμοποιούνται ως κατοικία και οι ιδιοκτήτες τους πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, είναι απαραίτητο το κτίριο να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

Ποια είναι η διαδικασία του Προγράμματος Εξοικονόμηση κατ’ οίκον:

Α’ ΦΑΣΗ: Γίνεται η πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το 1ο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ ).

Β’ ΦΑΣΗ: Σε μια από τις συμβαλλόμενες τράπεζες του Προγράμματος γίνεται η αίτηση υπαγωγής στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Μετά την είσοδο του Ωφελούμενου στο Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ’ οίκον γίνονται οι κτιριακές παρεμβάσεις.

Έπειτα από την υλοποίηση των παρεμβάσεων, πραγματοποιείται και η δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση από τον ενεργειακό επιθεωρητή του γραφείου μας και εκδίδεται το νέο Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α. ).

Γενικές Προϋποθέσεις Επιλεξιμότητας Κατοικίας

Μία κατοικία, προκειμένου να κριθεί επιλέξιμη, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

» Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία

» Υφίσταται νόμιμα.

» Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.

     

Ποιες εργασίες ανακαίνισης καλύπτονται από το πρόγραμμα (δείτε αναλυτικά στην τελευταία παράγραφο του κειμένου)

  1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων.
  2. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
  3. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτηριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πυλωτής.
  4. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης.
  5. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Οι παραπάνω παρεμβάσεις θα πρέπει να:

  • ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 40% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις κατηγορίες 1 και 2 του πίνακα
  • επιτυγχάνουν εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερης από το 70% της κατανάλωσης (kWh/m2) του κτηρίου αναφοράς για τις υπόλοιπες κατηγορίες

Οι εργασίες θα εγκρίνονται μετά από συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Πότε και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για ένταξη στο «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»

 

Δικαίωμα αίτησης έχουν όλοι οι ιδιοκτήτες κατοικιών που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια

Η επιδότηση μπορεί να αγγίξει το 70% του ποσού των εργασιών ενώ το δάνειο θα δοθεί μέσω τραπεζών αλλά το επιτόκιο θα πληρωθεί 100% από το ΕΤΕΑΝ. Κάθε δικαιούχος μπορεί να λάβει ΚΑΙ επιδότηση ΚΑΙ άτοκο δάνειο, εφόσον το επιθυμεί.

Επίσης οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την οικονομική ενίσχυση και τη διαφορά να την καλύψουν με δικά τους χρήματα.

Πόσα χρήματα επιδοτεί το πρόγραμμα;

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός εργασιών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο με ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

Παράδειγμα:

  1. Ένα σπίτι 100 τ.μ. λαμβάνει επιχορήγηση και άτοκο δάνειο (ή και τα δύο). Συνδυαστικά το ποσό αγγίζει τα 25.000 ευρώ.
  2. Ένα σπίτι 60 τ.μ. θα λάβει 15.000 ευρώ.

Η επιδότηση (έως 70%) καθορίζεται ποσοστιαία από το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος και τον αριθμό των προστατευόμενων μελών του νοικοκυριού.

Δηλαδή, όσο πιο χαμηλό είναι το εισόδημα τόσο υψηλότερο είναι το ποσοστό επιδότησης. Αυτό ξεκινά από 25% με προσαύξηση κατά 5% ανά παιδί.

Αναλυτικά όλες οι εργασίες που επιδοτούνται ανά κατηγορία

Για αντικατάσταση κουφωμάτων

Η παρέμβαση αφορά κατά βάση αλλά όχι αποκλειστικά θερμό – διακοπτόμενα κουφώματα με διπλά τζάμια. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του τζαμιού εάν ο συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας του ανοίγματος (πλαίσιο και τζάμι). Επιλέξιμη, επίσης, θα είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία (όχι σε διαμέρισμα) και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση εξωτερικών σταθερών σκιάστρων και κινητών προστατευτικών εξωφύλλων στα ανοίγματα (παντζούρια, ρολά). Δεν συμπεριλαμβάνονται ανοίγματα προς χώρους του κτιρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος).

Για την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης

Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη και η τοποθέτηση εσωτερικής θερμομόνωσης όταν η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης είναι τεχνικά αδύνατη ή δεν επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. διατηρητέα κτίρια, παραδοσιακοί οικισμοί). Στην περίπτωση επεμβάσεων σε στέγη, επιλέξιμες είναι μόνο οι δαπάνες που αφορούν στη θερμομόνωση και υγρομόνωση αυτής.

Για την αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και νερού

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται: Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα / λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.) με εξαίρεση τη δεξαμενή πετρελαίου, καθώς και του δικτύου διανομής. Εξαιρούνται οι τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ.). Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).

 

ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Συνοπτικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για την ένταξη του στο πρόγραμμα είναι:

-ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

-Ε1 – Ε9

-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

-ΑΡΙΘΜΟΣ  ΚΑΕΚ (ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ)

-ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

-ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

-ΚΑΤΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΕΣ

-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΔΕΗ

 

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://exoikonomisi-b.ypen.gr/

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: https://exoikonomisi-b.ypen.gr/parartemata-odegou