Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Παθητική κατοικία


Το Παθητικό Κτίριο λειτουργεί σαν ένα θερμός, που διατηρεί το περιεχόμενό του στη σωστή θερμοκρασία, χωρίς τη χρήση ενεργειακής ψύξης ή θέρμανσης.

Το παθητικό κτίριο είναι ένα πρότυπο κτιρίου το οποίο προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή ενεργειακή απόδοση, άνεση, οικονομία και είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Το Παθητικό Κτίριο δεν είναι ένα εμπορικό σήμα, αλλά μια σχεδιαστική φιλοσοφία που είναι ανοικτή σε όλους και αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη. Ως εκ τούτου, το παθητικό κτίριο είναι κάτι περισσότερο από "απλώς" ένα ενεργειακά αποδοτικό κτίριο. 

Οφέλη

Οικονομία

Βασικές Αρχές

Λειτουργία

Διαφορές Συμβατικού και Παθητικού Κτιρίου

Η Παθητική Κατοικία στην Ελλάδα