Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α.

1) Αντίγραφο τίτλο ιδιοκτησίας (συμβόλαιο ή σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας)
2) Αντίγραφο Κ.Α.Ε.Κ. (αριθμός κτηματολογίου), εάν έχει ενταχθεί στο κτηματολόγιο η περιοχή
3) Αντίγραφο Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (κατόψεις- τομές κτιρίου)
4) Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος-Διάγραμμα Κάλυψης
5) Αντίγραφο Άδειας Πολεοδομίας (για κτήρια μετά το 1980)
6) Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια από το 1980 έως το 2010)
7) Αντίγραφο Ταυτότητα-Α.Φ.Μ των ιδιοκτητών

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης κάποιον δικαιολογητικών (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια κτλ.), το γραφείο μας μπορεί να σας τα παρέχει.


<< Πίσω