ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Ενεργειακές Επιθεωρήσεις

Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων έχει ως στόχο  την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την εξασφάλιση ενεργειακού οφέλους αλλά και την βελτίωση συνθηκών άνεσης στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων.

Οι βελτιώσεις αφορούν:

  1. Θερμομόνωση Κτιριακού Κελύφους

  2. Τοποθέτηση Θερμομονωτικών Κουφωμάτων και Ενεργειακών Υαλοπινάκων

  3. Αναβάθμιση Θερμικών Συστημάτων (αντικατάσταση λέβητα & καυστήρα, μόνωση σωληνώσεων, αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων κ.α.)

  4. Παθητικά ηλιακά συστήματα

  5. Εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού και ηλεκτρικές συσκευές

  6. Αξιοποίηση των δομικών στοιχείων του κτιρίου (π.χ. ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας)

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοαης

Το Π.Ε.Α. είναι αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., έγγραφο που εκδίδεται από ενεργειακό επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η Ενεργειακή Απόδοση του Κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία από το Α+ έως το Η, ο ενεργειακός επιθεωρητής καταγράφει την υπάρχουσα κατάσταση και προτείνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Η έκδοση Π.Ε.Α. απαιτείται για:

  • όλα τα κτίρια συνολικής επιφάνειας άνω των 50 τ.μ.

  • για την ένταξη κτιρίων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ' οίκον»

  • για τα νέα ριζικά ανακαινιζόμενα κτίρια με το πέρας της κατασκευής

  • για κάθε πώληση-αγορά-ενοικίαση κτιρίου και για επαγγελματικούς χώρους

Το γραφείο μας διαθέτει την σχετική άδεια να εκδίδει το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης με κωδικό Ενεργειακού Επιθεωρητή 1061 

Δικαιολογητικά για την έκδοση Π.Ε.Α.