ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Βασικός στόχος

Βασικός στόχος του τεχινκού γραφείου μας είναι να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, οι κατασκευές μας να ξεχωρίζουν για την ασφάλεια,  την ποιότητα, την αισθητική, την άμεση ολοκλήρωση και τις καλύτερες τιμές. 

Ολοκλήρωση και προσιτές λύσεις στον τομέα των τοπογραφικών εφαρμογών, στις αδειοδοτικές διαδικασίες ιδιωτών και επιχειρήσεων, στη μελέτη και την επίβλεψη τεχνικών έργων.

Προτεραιότητα μας η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και η εκμετάλευση φυσικών πόρων του βιοκληματικού σχεδιασμού.