ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Εταιρικές αξίες

Συνέπεια

Είμαστε συνεπείς απέναντι στους καταναλωτές, τους συνεργάτες, το ανθρώπινο δυναμικό αλλά και όποιον συναλλάσσεται μαζί μας.

Συνεχής βελτίωση

Βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας μας, από την παραγωγή εώς τις υπηρεσίες πριν και μετά την πώληση.

Αξία για τον πελάτη

Είναι βασικό για εμάς να έχουμε ικανοποιημένους πελάτες από τις υπηρεσίες που παρέχουμε, καθώς και να βελτιώνουμε συνεχώς τις υπηρεσίες αυτές.