Υψηλάντης Αντώνης
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Passive House

Η Παθητική Κατοικία στην Ελλάδα

Τα τελευταία 20 χρόνια, το Παθητικό Κτίριο έχει γίνει εξαιρετικά δημοφιλές, σε πάρα πολλές χώρες. Πάνω από 37.000* Παθητικές Κατοικίες έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, από το παγωμένο Τορόντο μέχρι την θερμή Τζακάρτα. Οι παραπάνω αριθμοί αυξάνονται διαρκώς όχι μόνο λόγω των εξαιρετικών προτερημάτων της Παθητικής Κατασκευής αλλά και λόγω της πανθομολογούμενης ευελιξίας της.
Τα πρώτα παθητικά σπίτια στην Ελλάδα έκαναν την εμφάνιση τους το 2012, στην Αθήνα, Βόλο, Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Χαλκιδική….


<< Πίσω