ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Τακτοποίηση αυθαιρέτου στο Ν. 4178/13

Με τον Ν. 4178/13 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες-ιδιοκτήτες με αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις, να διατηρήσουν το ακίνητο τους καταβάλλοντας ένα πρόστιμο ανάλογα την αυθαιρεσία και να εξασφαλίσουν την αναστολή κυρώσεων και προστίμων για 30 χρόνια.

Εντάσσονται όλες οι αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 28/07/2011, όπου με δημόσια έγγραφα ή αεροφωτογραφίες αποδεικνύουν τον χρόνο ολοκλήρωσης της αυθαίρετης κατασκευής ή εγκατάστασης ή της αυθαίρετης χρήσης. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ:

Κατηγορία 1: τα ακίνητα που ανεγέρθηκαν πριν το 1975. Δηλώνονται με 500€, χωρίς κατάθεση σχεδίων και εξαιρούνται της κατεδάφισης οριστικά.

Κατηγορία 2: τα ακίνητα που ανεγέρθηκαν μεταξύ 1975-1982: πληρώνεται το ειδικό πρόστιμο, χωρίς κατάθεση σχεδίων και εξαιρούνται οριστικώς της κατεδάφισης.

Κατηγορία 3: μικρές παραβάσεις, πρόστιμο 500€, οριστική εξαίρεση κατεδάφισης.

Κατηγορία 4: αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης εφόσον δεν παραβιάζεται το μέγεθος της δόμησης άνω του 40% και άνω του 20% το πολεοδομικό ύψος. Οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση, μετά τη συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου και την καταβολή προστίμων.

Κατηγορία 5: αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις. Προβλέπεται εξαίρεση κατεδάφισης για 30 χρόνια.

Δικαιολογητικά Νομιμοποίησης Αυθαιρέτου:

  1. Φ/α ταυτότητας ιδιοκτητών

  2. Φ/α Ε9 ιδιοκτητών (τελευταίου έτους)

  3. Οικοδομική Άδεια κτίσματος εάν υπάρχει

  4. Αρχιτεκτονικά Σχέδια (κατόψεις- τομές)

  5. Τοπογραφικό Διάγραμμα - Διάγραμμα Κάλυψης

  6. Φ/α Συμβολαίου τίτλου ιδιοκτησίας

  7. Αποδεικτικό παλαιότητας της αυθαίρετης κατασκευής (π.χ. πρώτη ηλεκτροδότηση ακινήτου)

Σε περίπτωση αδυναμίας εύρεσης των παραπάνω δικαιολογητικών το γραφείο μας αναλαμβάνει την παραλαβή τους.