ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Βεβαίωση Μηχανικού

Η βεβαίωση μηχανικού αποτελεί το «πιστοποιητικό πολεοδομικής νομιμότητας»  που συνοδεύει τον τίτλο ιδιοκτησίας κάθε ακινήτου.

Η έννοια της βεβαίωσης μηχανικού ή βεβαίωση περί μη αυθαιρεσίας εισάγεται με το Ν.4178/2013, δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα, ότι στο ακίνητο δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές που να επηρεάζουν το ύψος της ιδιοκτησίας, τη δόμηση, την κάλυψη και το ύψος του κτιρίου και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια ή ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις έχουν ρυθμιστεί με έναν από τους σχετικούς νόμους ή ότι εμπίπτει.

Για την έκδοση της βεβαίωσης μηχανικού απαιτούνται αντίγραφα του τίτλου ιδιοκτησίας, της οικοδομικής άδειας και των σχεδίων που τη συνοδεύουν (κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα). Αν δεν έχετε στη διάθεση σας τα αντίγραφα της οικοδομικής άδειας και τα σχετικά σχέδια, αναλαμβάνουμε να τα αναζητήσουμε στο αρχείο της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας.