ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
ΜΕΛΕΤΗ - ΕΠΙΒΛΕΨΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ - ΠΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΛΙΘΙΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
23810 51.145 | 6977266804
info@ipsilantis-katoikies.gr

Αποτύπωση τοπογραφικών διαγραμμάτων

Το τοπογραφικό διάγραμμα είναι μια ολοκληρωμένη μελέτη που περιέχει την έρευνα του μηχανικού, τις μετρήσεις πεδίου και το σχέδιο της αποτύπωσης όπου θα πρέπει να είναι εξαρτημένο από το κρατικό δίκτυο συντεταγμένων σε ΕΓΣΑ.

Το τοπογραφικό διάγραµµα συναντάται σε αρκετές εφαρμογές, οι συνηθέστερες είναι οι ακόλουθες :

  1. Στην τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών

1.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές.

1.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές.

  1. Στα συμβόλαια.

2.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές.

2.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές.

  1. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισµού.

  2. Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για κυκλοφοριακές συνδέσεις.

  3. Σε τοπογραφικά διαγράµµατα για χαρακτηρισµό έκτασης.